Contact Centre Services for TfW:

Georgia Dening made this Rhyddid Gwybodaeth request to Trafnidiaeth Cymru

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear FOI Team,

I would be most grateful if you would provide me, under the Freedom of Information Act, details in respect to the contract below.

Contact Centre Services for TfW:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:...

The details we require are:
• Suppliers who applied for inclusion on each framework/contract and were successful & not successful at the PQQ & ITT stages
• Actual spend on this contract/framework (and any sub lots), from the start of the contract to the current date
• Start date & duration of framework
• Is there an extension clause in the framework(s)/contract(s) and, if so, the duration of the extension?
• Has a decision been made yet on whether the framework(s)/contract(s) are being either extended or renewed?
• Who is the senior officer (outside of procurement) responsible for this contract?

Thank you for your help.

Yours sincerely
Eva Wilson

Freedom Of Information, Trafnidiaeth Cymru

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig
ac mae e’n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er
gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb
ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and
is confidential. If you have received this email in error, please send it
back to us immediately and delete it without reading, copying or
disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni
09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013.
Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf,
CF37 4TH

Freedom Of Information, Trafnidiaeth Cymru

1 Atodiad

Good morning,

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

Kind regards,

Transport for Wales
3 Llys Cadwyn
Pontypridd
CF37 4TH

dangos adrannau a ddyfynnir