Contact

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Ayr College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ayr College, I have been trying to find the Ayrshire College direct email address for the new Principal Heather Dunk as I want to write to her on confidential matter, however internet search does not show up this information.

Yours faithfully,

Robert W. Brown