Complaints

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Aldeburgh Town Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Aldeburgh Town Council,What percentage of complaints made to this Authority are against Housing Association tenants.

Yours faithfully,

Paul Stead