Comparative performance

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Humberside Police and Crime Panel fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Humberside Police and Crime Panel,

Please show conviction to reported incidents ratio for the Hedon police team.

Please show this as a table alongside all other teams.

Yours faithfully, Mr K Hurd