Communications with Football Association of Ireland CEO John Delaney

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Sports Council for Northern Ireland fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sports Council for Northern Ireland,

Can I please have a copy of the following:

Any communications between your department and Football Association of Ireland CEO John Delaney between 2016 and present.

Any communications between the Irish Football Association and Football Association of Ireland CEO John Delaney 2016 and present.

Yours faithfully,

Mr C. Farrell