Manylion cais “Commercial premises

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4292074  sent    2019-03-25 09:42:47 +0000  waiting_response  waiting_response  2019-03-25 09:42:47 +0000  outgoing  
4292891  response    2019-03-25 14:24:08 +0000    successful  2019-03-29 08:42:37 +0000  incoming  
4312465  status_update  described_state  2019-03-29 08:42:37 +0000  successful  successful  2019-03-29 08:42:37 +0000   
4806547  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-30 03:45:53 +0100         
4806548  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-30 03:45:53 +0100         
4806549  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-06-30 03:45:53 +0100         
6579090  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-30 03:47:36 +0100         
6579091  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-30 03:47:36 +0100         
6579092  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-30 03:47:36 +0100         
6579093  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-03-30 03:47:36 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.