College structure

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Aylesbury College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Aylesbury College,

Could you please provide me with the following information?:

1) The training budget holders name and contact details for staff development
2) Dates for staff development training during 2016/2017
3) Company organagram to include job titles/names and contact details.

Yours faithfully,

Ms Bacon