College fines

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai St Benet's Hall, Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear St Benet’s Hall, Oxford,

I would like to know how much this college has levied in fines of all kinds (library, punitive, overdue payments etc. including "administration fees") since 2010, broken down by category of fine and year.

Yours faithfully,

James Lamming