College disputes with the landlord of the leased building Uttoxeter Old Mill

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Has the college had any disputes with the landlord of the leased building Uttoxeter Old Mill, Church Street, Uttoxeter between years 2010 to 2018

Yours faithfully,

Permjit kalsi