Collective heating properties statistics

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Genesis Housing Group fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Genesis Housing Group,

I was wondering if you could you kindly provide the following information:

• approximate number of multi-dwelling residential properties under management with a bulk connection to a heat network and with no individual metering of tenants.

• approximate number of multi-dwelling residential properties under management with a communal heating system and with no individual metering of tenants.

Thank you

Yours faithfully,

R Lambert

Dear Genesis Housing Group,

Have you had the chance to review my 14 November 2018 query?

Yours faithfully,

R Lambert