Collaborative Bank

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Great Western Hospitals NHS Foundation Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Great Western Hospitals NHS Foundation Trust,

1. Are you part of a collaborative bank?
2. If not are you considering this in your STP?
3. If yes who is the current provider for the collaborative bank?
4. What are the fees for your collaborative bank?
5. What savings have you made from the collaborative bank on your agency spend?
6. What % fill do you get from your collaborative bank?

Yours faithfully,

Carol Pawlak

Great Western Hospitals NHS Foundation Trust

1 Atodiad

Dear Ms Pawlak

Please find attached the response to your request.

Best regards
FOI Team, Great Western Hospitals NHS Foundation Trust

dangos adrannau a ddyfynnir