Cllr Becca Thackray & Cllr Jim Dickson

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Lambeth Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Daniel Fitzgerald

Dear Lambeth Borough Council,

Please forward all documents about Hurst Street TRA & Hurst & Meath Residents Association held by Lambeth Green Cllr Becca Thackray & Lambeth Labour Cllr Jim Dickson. Especially around the date of 19th June 2018.

Yours faithfully,

Daniel Fitzgerald.

Daniel Fitzgerald

Dear Lambeth Borough Council,

I am still waiting for your response, by law you should have replied by now. I request all documents held about me (Daniel Fitzgerald) by the above named Cllr Becca Thackray & Cllr Jim Dickson.

Yours faithfully,

Daniel Fitzgerald