Cllr Ann O'Byrne/ Andy Barr/ Percy Street /Elliot Lawless/ This needs to be investigated by the SFO?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Liverpool City Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Liverpool City Council,
Freedom of Information Request

The Elliot Lawless 40-50 Percy Street and 53-57 Upper Parliament Street.

1- Supply all details of all applications where passed under delegated powers by “Andy Barr” who was the Head of Planning and the involvement of “Cllr Ann O’Byrne” who was involved in the Percy Street Project.

2- What did the Elliot group pay to the “Liverpool city council” for the rights to develop “Percy Street”

Yours faithfully,

Matt Williams