Claim appeal

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Criminal Injuries Compensation Appeals Panel fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Criminal Injuries Compensation Appeals Panel,

I would like to know if I can appeal
A claim decision after the claims been accepted and taken
Yours faithfully,
Amy Thain