Chief Pharmacist details and staffing details.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Barnsley Hospital NHS Foundation Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Barnsley Hospital NHS Foundation Trust,

I was wondering the following:

The number of locum/ agency staff at the trust within the pharmacy department AND the total locum spend within that job group from this financial tax year to date?

The name of the Chief Pharmacists within the trust?

Yours faithfully,

Jake