Manylion cais “Changes to the fire and rescue service since 2015

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
6052346  set_embargo    2020-01-16 17:15:19 +0000         
6052347  sent    2020-01-16 17:15:19 +0000  waiting_response  waiting_response  2020-01-16 17:15:19 +0000  outgoing  
6058463  response    2020-01-17 09:07:59 +0000  waiting_response  waiting_response  2020-01-17 10:18:18 +0000  incoming  
6268781  response    2020-02-13 10:03:28 +0000    successful  2022-05-27 10:23:17 +0100  incoming  
7238041  embargo_expiring    2020-07-09 00:00:00 +0100         
7281081  expire_embargo    2020-07-17 00:05:17 +0100         
7285529  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-07-17 04:02:20 +0100         
7285530  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-07-17 04:02:21 +0100         
7285531  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-07-17 04:02:21 +0100         
7285532  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-07-17 04:02:21 +0100         
7285533  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-07-17 04:02:21 +0100         
7285534  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-07-17 04:02:21 +0100         
8639790  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639791  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639792  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639793  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639794  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639795  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639796  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639797  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639798  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639799  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639800  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
8639801  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-02-14 03:48:29 +0000         
12015082  status_update  described_state  2022-05-27 10:23:17 +0100  successful  successful  2022-05-27 10:23:17 +0100   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.