Changes to recognised route for waiting list calculations

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Redbridge Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Redbridge Borough Council,

Under the Freedom of information act, I would like to request

1. An anonymised list of waiting list position and calculated distance from the school for Woodbridge Highschool
2. The last date changes were made to the recognised routes for the school for the purposes of the GIS to calculate waiting list distances
3. If the following roads are recognised routes to school for the GIS
Selwyn avenue, the Broadway, Larkshall road, Hale end road, Handsworth avenue, Falmouth avenue, The Charter road, Chingford lane (A1009), A104, St Barnabas road, Mallards road

Yours faithfully,

SLK