Central printroom current equipment and supplier plus contract end dates

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Collingwood College, Camberley fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Collingwood College, Camberley,
Would it be possible to find out the following in relation to your printroom?

Printer Hardware and supplier (Printroom only)
Contract end dates
Will you be going to tender and when
Purchasing Contact for printing equipment

Yours faithfully,

Paul Stairs