Manylion cais “CCTV Provision and Expenditure in 2022

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
14936962  set_embargo    2023-05-09 17:05:34 +0100         
14936963  sent    2023-05-09 17:05:34 +0100  waiting_response  waiting_response  2023-05-09 17:05:35 +0100  outgoing  
14936981  response    2023-05-09 17:05:46 +0100    waiting_response  2023-05-11 10:10:38 +0100  incoming  
14957994  status_update    2023-05-11 10:10:38 +0100  waiting_response  waiting_response  2023-05-11 10:10:38 +0100   
15169761  response    2023-06-01 14:46:43 +0100    successful  2023-06-05 10:10:43 +0100  incoming  
15209757  status_update  described_state  2023-06-05 10:10:42 +0100  successful  successful  2023-06-05 10:10:43 +0100   
15774677  embargo_expiring    2023-08-01 00:00:00 +0100         
15840664  expire_embargo    2023-08-09 00:01:50 +0100         
16057274  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:22 +0100         
16057275  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:22 +0100         
16057276  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:22 +0100         
16057277  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:22 +0100         
16057278  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:22 +0100         
16057279  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:22 +0100         
16057280  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:23 +0100         
16057281  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-09-06 03:48:23 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.