Catchment area

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Summit Learning Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Summit Learning Trust,

In regards to your admissions in 2020-2021, what was the furthest distance that a student lived, and gained a place at your school. Ninestiles school

Yours faithfully,

Semina