Casgliad y Werin / People's Collection of Wales

Llywelyn made this Rhyddid Gwybodaeth request to Llywodraeth Cymru

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Annwyl gyfaill

Carwn ofyn am yr wybodaeth ganlynol:

1. Faint o gyllid mae Casgliad y Werin wedi'i dderbyn, yn flynyddol, ers iddo gael ei ffurfio?

2. Faint o ymwelwyr unigryw ('unique visitors') mae ei wefan/au'n ei dderbyn yn flynyddol?

3. Pa gyrff sydd wedi cyhoeddi casgliadau o'r lluniau sydd ar wefan/au Casgliad y Werin, ar ffurf llyfr / taflen masnachol?

4. Sawl person sydd wedi ymweld a'r dudalen: http://www.casgliadywerincymru.co.uk/Ite... (Tudalen sy'n cynnwys llun a dynwyd yn Eisteddfod Bangor 1902).

5. Rhestr o'r holl drwyddedi mae CyW yn eu defnyddio ar eu ffeiliau (lluniau, sain, fideos ayb) ee Open Government License, CC-BY-SA, Hawlfraint y Goron ynghyd a chanrannau.

6. Ydy hi'n bosibl cyfranu / uwchlwytho ffeiliau a all gael eu defnyddio'n fasnachol (hy eu gwerthu) neu a ydy'r trwyddedi i gyd yn NC (Non-Commercial)?

7. Beth yw 'Nod ac Amcanion' CyW?

Yn gywir

Llywelyn

Dawson, Carys (SF - Culture & Sport - CyMAL),

1 Atodiad

 • Attachment

  ATISN 7996 Acknowledgement Letter Llywelyn FOI People s Collection Wales CyMAL 06 Dec 2013.pdf

  1.1M Download View as HTML

<<ATISN 7996 - Acknowledgement Letter - Llywelyn - FOI - People's Collection Wales - CyMAL - 06-Dec-2013.pdf>> Annwyl Llywelyn

Rwy'n amgáu llythyr yn cydnabod eich cais rhyddid gwybodaeth.

Cofion gorau

Carys Dawson
Swyddog Noddi Amgueddfa Cymru /  Swyddog Achredu Amgueddfeydd
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales Sponsorship Officer / Museums Accreditation Officer
CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru /
CyMAL: Museums, Archives and Libraries Wales
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR
Ffôn/Tel: 0300 062 2095
Ffacs/Fax: 0300 062 2052
E-bost/E-mail: [email address]
http://www.cymru.gov.uk/cymal
http://www.wales.gov.uk/cymal

Annwyl Dawson, Carys (SF - Culture & Sport - CyMAL),

Nid ydych wedi danfon ataf y manylion priodol hyd yma. Dylid fod wedi gwneud hynny erbyn yr 8fed o Ionawr.

Cofion

Llywelyn

Dawson, Carys (SF - Culture & Sport - CyMAL),

Dwi allan o'r swyddfa. Byddaf yn delio a'm e-bost ar ol dychwelyd. Yn y
cyfamser, cysylltwch a CyMAL: [email address] neu 0300 062 2112

 

I am out of the office I will deal with emails when I return. In the
meantime, please contact CyMAL on: [email address] neu 0300 062
2112

On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

Johnson, Rebecca (SF-Culture & Sport - CyMAL),

1 Atodiad

 • Attachment

  ATISN 7996 Response Letter Llywelyn FOI Peoples Collection Wales CyMAL Cym 06 Jan 2014.pdf

  229K Download View as HTML

[Subject only] FW: ATISN 7996 - Response Letter - People's Collection Wales

dangos adrannau a ddyfynnir

Dawson, Carys (SF - Culture & Sport - CyMAL),

1 Atodiad

 • Attachment

  ATISN 7996 Response Letter Llywelyn FOI Peoples Collection Wales CyMAL Cym 06 Jan 2014.pdf

  229K Download View as HTML

Annwyl Llewelyn

Atodaf lythyr mewn ymateb i'ch cais rhyddid gwybodaeth a dderbyniwyd ar y 6 Rhagfyr 2013.

Cofion gorau

Carys

Carys Dawson
Swyddog Noddi Amgueddfa Cymru /  Swyddog Achredu Amgueddfeydd
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales Sponsorship Officer / Museums Accreditation Officer
CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru /
CyMAL: Museums, Archives and Libraries Wales
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR
Ffôn/Tel: 0300 062 2095
Ffacs/Fax: 0300 062 2052
E-bost/E-mail: [email address]
http://www.cymru.gov.uk/cymal
http://www.wales.gov.uk/cymal

Gadawodd Ganesh Sittampalam anodiad ()

The message immediately above dated 6th January was sent by the Welsh Government on that date, but they misaddressed it so it was only delivered to the request thread when I manually moved it just now.

Ganesh - WhatDoTheyKnow volunteer

Johnson, Rebecca (SF-Culture & Sport - CyMAL),

1 Atodiad

 • Attachment

  ATISN 7996 Response Letter Llywelyn FOI Peoples Collection Wales CyMAL Cym 06 Jan 2014.pdf

  229K Download View as HTML

Annwyl Llewelyn

Atodaf gopi'r ymateb i'ch ymholiad, fel anfonwyd ar 6 Ionawr 2014.

Cofion gorau,
Rebecca

Dear What do they know team

I understand that the response to this information request (which was sent on 6 January 2014) has not been received by the enquirer. I would be grateful if you could ensure that this information is provided to Llewelyn.

Best wishes,
Rebecca

Rebecca Johnson
Cynghorydd Noddi: Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Sponsorship Adviser: National Library of Wales
CyMAL: Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd Cymru
CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UR
Linell uniongyrchol / Direct line: 0300 062 2093
Rhif ffôn cyffredinol CyMAL general phone number 0300 062 2112
E-bost / E-mail: [email address]

Hapus i gyfathrebu'n Saesneg neu yn y Gymraeg
Happy to communicate in English or Welsh

dangos adrannau a ddyfynnir

Gadawodd Llywelyn anodiad ()

Translation of main parts of the Response:

Q 1. How much money has The People's Collection of Wales received annually, since it started?
A. PCW have received the following money from the Government of Wales:
Initial period (2008/09 i 2010/11) c. £2 miliwn
2011-12 Total £700,000
2012-13 Total £700,000
2013-14 Total £700,000

Q. 2. How many unique visitors does PCW's website receive?
A.
1 April 2011 i 31 March 2012 = 165,713
1 April 2012 i 31 March 2013 = 188,558

They also replied that they do not keep statistics on individual pages. They also do not know of any bodies who have published some of the work from their site (NB the images are licenced on a 'non-commercial' basis.)

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org