Case -2/88 Imm. Zwartveld

FTR GROUP made this Rhyddid Gwybodaeth request to Civil Procedure Rule Committee

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Civil Procedure Rule Committee fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Civil Procedure Rule Committee,

This is a Freedom of Information request

What recorded information do you have on the ECJ Judgment
C-2/88 Imm - The Zwartveld case?

Yours faithfully,

FTR GROUP