Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywM Bowen mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Carmarthenshire County Councillors' Oath of Office

M Bowen made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire County Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for M Bowen to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Please could you cite me full details of the "Oath of Office" as sworn by Carmarthenshire County Council Councillors prior taking up their formal roles as Elected Carmarthenshire Councillors.

Please advise as to whether the same "Oath of Office" citation applies to the Leader of the Council, and whether a replacement or additional "Oath of Office applies?

Please also advise as to whether the same "Oath of Office" citation applies to a Cabinet Member of the Council, and whether a replacement or additional "Oath of Office applies?

Finally, are all Carmarthenshire County Councillors duty bound to adhere in taking the Oath? In other words, has any serving Councillor chosen not to take the Oath?

Yours faithfully,

M Bowen

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire County Council

4 Atodiad

Dear Sir/Madam,
 
Thank you for your request for information, which was received on 22^nd
August 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act
2000.
 
The specific information you requested was as follows:
 
“Please could you cite me full details of the "Oath of Office" as sworn by
Carmarthenshire County Council Councillors prior taking up their formal
roles as Elected Carmarthenshire Councillors.
 
Please advise as to whether the same "Oath of Office" citation applies to
the Leader of the Council, and whether a replacement or additional "Oath
of Office applies?
 
Please also advise as to whether the same "Oath of Office" citation
applies to a Cabinet Member  of the Council, and whether a replacement or
additional "Oath of Office applies?
 
Finally, are all Carmarthenshire County Councillors duty bound to adhere
in taking the Oath? In other words, has any serving Councillor chosen not
to take the Oath?”
 
In response, please find attached the declaration of acceptance of office
signed by all Elected Members upon election, along with the Code of
Conduct which is provided to Elected Members on election.
 
 
No additional oath applies to the Leader of the Council or Cabinet
Members.
 
However, the Chair and Vice Chair of the Council do take an additional
oath on appointment to those positions, which is also attached.
 
Elected members are required to sign up to the Code within 2 months of
election, or if a declaration is not made and delivered to the proper
officer within the appointed time, the office of the person elected shall
at the expiration of that time become vacant.
 
Yours faithfully
 
Tȋm Llywodraethu Gwybodaeth
TG a Pholisi Corfforaethol
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin
 
Information Governance Team
ICT & Corporate Policy
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council
 
 

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywM Bowen mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.