Care Inspectorate Wales

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Blaenau Gwent County Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Blaenau Gwent County Borough Council,

This is a request for information under the Freedom of Information Act. I would like to request the following information:

From 1st January 2020 to the day this request is processed, I would like to request all correspondence and communications between this authority and the Care Inspectorate Wales that mentions, or refers to, the coronavirus.

I am happy for you to conduct an electronic search only. Please conduct a search among the department(s) that is most likely to have interactions with the Care Inspectorate Wales.

I would like to receive this information in an electronic format. If you feel that a substantive response to this request is not possible within a reasonable time frame, I would be grateful if you could contact me and provide assistance as to how I can refine the request. If you need any clarification, please contact me. I look forward to receiving a response in 20 working days. Many thanks.

Yours faithfully,

Jenna Corderoy

Blaenau Gwent County Borough Council

Dear Jenna Corderoy,

 

I acknowledge receipt of your Freedom of Information request and will
liaise with the relevant Department in order to provide a response.

 

We will endeavour to provide this information within 20 working days.

 

Yours faithfully,

 

Information Governance Team / Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

 

H  Blaenau Gwent County Borough Council

       Legal Section, The General Offices, Steel Works Road, Ebbw
Vale, South Wales NP23 6DN

H   Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

       Mae'r Adain Gyfreithiol, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur,
Glyn Ebwy NP23 6DN

 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiarth yn Gymraeg a saesneg a byddwn yn
cyfathrebu gyda chi yn eich dewis iaith, dim ond I chi rhoi gwybod I ni pa
un sydd well gennych. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw oedi.

The Council welcomes correspondence in Welsh and English and we will
communicate with you in the language of your choice, as long as you let us
know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.

 

If you are unhappy with the handling of your request, you can ask us to
review our response. Requests for reviews should be submitted within 40
days of the date of receipt of our response to your original request –
email: [1][Blaenau Gwent County Borough Council request email].

If you are unhappy with the outcome of our review, you can write to the
Information Commissioner, who can be contacted at:

 

Information Commissioner’s Office - Wales

2^nd Floor Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HH

Telephone: 0330 414 6421

Email: [2][email address]

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir