Cardiff HMO List

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Cardiff Council,

Can you please supply me with a current, up to date list of all registered HMO's in Cardiff? Preferable in Microsoft Excel format.

Many thanks in advance,

Callum Clark

Cyngor Caerdydd

Annwyl Mr Clark

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI07804

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Mr Clark

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI07804

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Improvement & Information - Gwella a Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room 401, County Hall, Atlantic Wharf Cardiff Ystafell 401, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Tel: 029 2087 2087
Ffôn:029 2087 2088

FOI - Improvement & Information, Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Dear Mr Clark

Please find attached a response to your Freedom of Information request - 
FOI07804.

 

If you have any queries or concerns, are in any way dissatisfied with the
handling of your request please do not hesitate to contact us.

 

If you believe that the information supplied does not answer your enquiry
or if you feel we have not fully understood your request, you have the
right to ask for an independent review of our response. If you wish to ask
for an Internal Review please set out

in writing your reasons and send to the Operational Manager, Improvement &
Information, whose address is available at the bottom of this letter.

 

You also have a right under section 50 of the Freedom of Information Act
to ask the Information Commissioner to review our handling of your
request. The Commissioner will normally require you to ask us to undertake
an internal review before considering an

application.

 

 

Yours sincerely

 

Improvement & Information - Gwella a Gwybodaeth

City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd

Room 401, County Hall, Atlantic Wharf Cardiff Ystafell 401, Neuadd y Sir,
Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Tel: 029 2087 2087

Ffôn:029 2087 2088

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn
sicrhau ein bod yn cyfathrebu â chi yn eich dewis iaith boed yn Gymraeg,
yn Saesneg neu’n ddwyieithog dim ond i chi roi gwybod i ni pa un sydd well
gennych. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw oedi.

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

Dear FOI - Improvement & Information,

Thank you for the information. Please could you add the names and addresses of those that own the licenses on those properties?

I.e. HMO address | Licencee Name | Licencee Address

If required, I'll file a new request but felt this would probably be an easier way.

Yours sincerely,

Callum Clark

FOI, Cyngor Caerdydd

1 Atodiad

Dear Mr Clark

Following your email dated 2nd February 2016.

Please find FOI07804 - Attachment 1 of 1 enclosed which is an updated spreadsheet of
HMO details.

Yours sincerely

Improvement & Information - Gwella a Gwybodaeth

City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd

Room 401, County Hall, Atlantic Wharf Cardiff Ystafell 401, Neuadd
y Sir,
Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Tel: 029 2087 2087

Ffôn:029 2087 2088

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear FOI,

Thank you very much for your prompt replies. You have now supplied all the information I required.

Many thanks again,

Callum Clark
iLet4u | South Wales
www.iLet4u.co.uk
www.facebook.com/iLet4u
www.twitter.com/iLet4u