Cannabis incident record for 2014

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai West Midlands Police and Crime Panel fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear West Midlands Police and Crime Panel,

I would like to request the number of;

i) Warnings
ii) Cautions
iii) Arrests
iv) Convictions

For;

a) Possession
b) Supply
c) Cultivation

of cannabis that took place in the Midlands and Stoke-On-Trent specifically in 2014.

Cannabis Is Safer Than Alcohol Political Party
Cista.org

United Kingdom Cannabis Social Club
http://ukcsc.co.uk"

Yours faithfully,

Ali Majid

West Midlands Police and Crime Panel

Mr Majid
This is not information that the West Midlands Police and Crime Panel holds.

Best wishes
Benita

Benita Wishart
West Midlands Police and Crime Panel Secretariat

0121 464 6871

westmidlandspcp.co.uk
@westmidspcp

dangos adrannau a ddyfynnir