Calls' on or near the Chartist Bridge Blackwood

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Lyn Rees-Williams

Dear Gwent Police,

Data requested for the following time frame.

01 January 2016 - 01 January 2017

02 January 2017 - 01 January 2018

02 January 2018 - 01 January 2019

02 January 2019 - 19 September 2019 (To present-day of request)

1. The total amount of calls to the Chartist Bridge Blackwood in relation to:

Distress to an individual (for example someone on or near parapets wishing to cause harm)

Calls to completed suicide

(If you wish to present the information in any way that makes it easier then please do)

Yours faithfully,

Lyn Rees-Williams
On behalf of Support 4 Action @ Chartist

FreedomOfInformation, Gwent Police

Rwy'n cydnabod bod y swyddfa hon wedi derbyn eich ymholiad.
Fel y nodwyd yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ein nod fydd ymateb i'ch cais
o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na allwn
wneud hyn o fewn y terfyn amser. Os bydd hyn yn digwydd, cewch wybod pryd
rydych yn debygol o gael ymateb.
Efallai y bydd angen trosglwyddo rhai ceisiadau i Awdurdod arall er mwyn
ateb yr ymholiad. Unwaith eto, byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen
gwneud hyn.
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â'ch cais cysylltwch â ni.
///

I acknowledge receipt of your query received by this office.

As set out by the Freedom of Information Act it will be our aim to respond
to your request within 20 working days. In some cases, however, we may be
unable to achieve this deadline. If this occurs we will advise you of the
likely timescale within which the response will be provided.

Some requests may also require transference to another Authority in order
to answer the query. Again you will be contacted if this is required.

If you have any questions regarding your request please contact us.

 

FreedomOfInformation, Gwent Police

2 Atodiad

Dear Lyn Rees-Williams

 

Please see attached the response to your recent Freedom of Information
request

 

Kind regards

 

Siân

FOI Team

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description: Description: Description:
cid:image001.png@01CC1AF4.5C755EC0

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

    

References

Visible links