Byelaws relating to UAV Flights

Simon Hawkins made this Rhyddid Gwybodaeth request to Carmarthenshire Council as part of a batch sent to 500 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Carmarthenshire Council,

Can you please advise if you have any byelaws relating to the use off UAVs from your land, and if so can you please elder provide a copy or the link to their location on a website.

If you do not have any byelaws, do you have any other policies relating to the use of UAVs on your land?

Can you finally advise if these have been reviewed in relation to CAP722C (https://publicapps.caa.co.uk/modalapplic...) published by the Civil Aviation Authority in December 2020.

Yours faithfully,

Simon Hawkins

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire Council

Dear Mr Hawkins,

I refer to your request for information, which was received on 21st January 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000. Please accept our apologies for the delay in providing this response.

The specific information you requested was set out in your email below.

In response, we do not hold any information relevant to your request as there are no such bylaws in place covering Council owned land. CAA regulations do of course apply.

Yours sincerely

Tȋm Llywodraethu Gwybodaeth
TG a Pholisi Corfforaethol
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT & Corporate Policy
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

dangos adrannau a ddyfynnir