Business Rates

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cyngor Caerdydd fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cardiff Council,

I would like to make a request under the Freedom of Information Act
for the following-

A list of all Non Domestic Rates Assessments within your Billing
Authority, detailing the property address, Rateable value, Billing
Authority Reference and liable party for each.

Yours faithfully,

Mark Dooley