Business Continuity Information

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Accent Group Housing fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Accent Group Housing,

Please provide me with a copy of your business continuity policy and business continuity strategy.

Yours faithfully,

Alan Johnson