Bus numbers

Elijah made this Rhyddid Gwybodaeth request to Lothian Buses Limited

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Lothian Buses Limited fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Lothian Buses Limited,

Is it possibly to get a copy of the fleet list and can it include:
The bus (type)
The branding
The number (bus number NOT route)
What depot it is based at.

Thank you.
Yours faithfully,
Elijah