Brexit Communications Grid Summary

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department for Exiting the European Union fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Department for Exiting the European Union,

I wish to see a full copy of the document titled 'Brexit Communications Grid Summary'.

Yours faithfully,

Frank Church

DEXEU Freedom of Information Team Mailbox, Department for Exiting the European Union

Dear Frank Church,
Thank you for your FOI request of 7/12/18, reference DEX001589. Your
request is being handled as a request for information under the Freedom of
Information Act 2000.
We will aim to send you a full response by 9/01/19, which is twenty
working days from the date when we received your request.
Kind regards, 
DExEU FOI Team

Freedom of Information Team

9 Downing Street | London | SW1A 2AG
[1]DfEEU_CYAN_SML_AW.png
E: [2][DEEU request email]  

You can follow DExEU on Twitter: @DExEUgov

Freedom of Information Team

9 Downing Street | London | SW1A 2AG
[3]DfEEU_CYAN_SML_AW.png
E: [4][DEEU request email]  

You can follow DExEU on Twitter: @DExEUgov

dangos adrannau a ddyfynnir