Brexit comms

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cabinet Office fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cabinet Office,

Regarding the following request please could I now ask for a breakdown of how many sponsored brexit articles were placed in each media?

https://www.whatdotheyknow.com/request/d...

Yours faithfully,

Dr Emma L Briant