Biometric use

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Great Barr Academy, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Great Barr School, Birmingham,

Under the Freedom of Information Act please could you supply the
following information within 20 working days.

Please could you like me know if the school use biometrics in any
capacity. If so, when was the system installed and what was the
percentage of uptake by its pupils both before and after September
2013?

What is the biometrics used for and what kind of biometrics is used
(i.e fingerprinting, eye scan, RFID etc)

Finally, please provide any literature given to students and
parents notifying them of biometrics use within the school.

Yours faithfully,

Chris Akers