Biological Sciences average student data

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai St Catherine's College, Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear St Catherine's,
I am writing to request the following information:
-Average number of A* grades for a student studying biology in GCSEs (for the last 5 years)
-Average grade offer to study Biology (over the last 5 years) for A-levels
-Female to Male ratio

Yours faithfully,
Tarndeep Singh