Bike stolen, CCTV operating?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Northumbria Police and Crime Panel fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Northumbria Police and Crime Panel,

My bike has been stolen today around 12pm in Park View, it was lock to a street lamp just outside Whitley Bay shopping centre.

I have called the police to inform them about it. However I was wondering if there are CCTV operating in this location?

Yours faithfully,

Tim