Manylion cais “BBC Presenter Pay

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2720553  sent    2018-01-26 18:50:38 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-01-26 18:50:38 +0000  outgoing  
2722843  response    2018-01-29 15:36:09 +0000    waiting_response  2018-02-09 09:43:36 +0000  incoming  
2740568  status_update    2018-02-09 09:43:35 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-02-09 09:43:36 +0000   
2748248  response    2018-02-15 15:36:43 +0000    partially_successful  2020-06-03 15:48:53 +0100  incoming  
3060007  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-16 03:45:37 +0100         
3060008  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-16 03:45:37 +0100         
3060009  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-16 03:45:37 +0100         
3060010  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-05-16 03:45:37 +0100         
4087782  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:14 +0000         
4087783  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:14 +0000         
4087784  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:14 +0000         
4087785  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:14 +0000         
4087786  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:14 +0000         
4087787  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:15 +0000         
4087788  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:15 +0000         
4087789  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-16 03:47:15 +0000         
7008067  status_update  described_state  2020-06-03 15:48:52 +0100  partially_successful  partially_successful  2020-06-03 15:48:53 +0100   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.