BAME Representation

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Archbishop Ilsley Catholic School, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Archbishop Ilsley Catholic School, Birmingham,

Please, can you supply the following information:

1. Data, as percentage of the overall, on Bangladeshi, Black Caribbean, Indian, Pakistani and White heritage students, employees (teachers, non-teaching employees), by grade, and governors of the school.

2. Details of any Positive Action programmes to address any under-representation in the workforce and governing body of any of the above groups.

Yours faithfully

Dr Karamat Iqbal

Dear Archbishop Ilsley Catholic School, Birmingham,

Reminder

Yours faithfully,

karamat iqbal