BAME Representation

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Broadway School, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Broadway School, Birmingham,

Please, can you supply the following information:

1. Data on Bangladeshi, Black Caribbean, Indian, Pakistani and White heritage students, employees (teachers, non-teaching employees), by grade, and governors of the school.

2. Details of any Positive Action programmes to address any under-representation in the workforce and governing body of any of the above groups.

Yours faithfully

Dr Karamat Iqbal

Dear Broadway School, Birmingham,

Polite reminder

Yours faithfully,

karamat iqbal

Dear Broadway School, Birmingham,

Reminder

Yours faithfully,

karamat iqbal