BAME Representation

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Hamstead Hall Community Learning Centre, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Hamstead Hall Community Learning Centre, Birmingham,

Please, can you supply the following information:

1. Data, as percentage of the overall, on Bangladeshi, Black Caribbean, Indian, Pakistani and White heritage students, employees (teachers, non-teaching employees), by grade, and governors of the school.

2. Details of any Positive Action programmes to address any under-representation in the workforce and governing body of any of the above groups.

Yours faithfully

Dr Karamat Iqbal

Dear Hamstead Hall Community Learning Centre, Birmingham,

Polite reminder

Yours faithfully,

karamat iqbal