Backdating of business rates registration by property owners

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Carmarthenshire County Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sirs,

This request relates to small businesses operating as holiday / self catering accommodation providers.

I understand some property owners whose properties have previously been registered for council tax have, following the announcement of Covid19 support grants for small businesses, been able to successfully apply for backdated business rates registration, and thus apply for support grants.

For the period 16/3/20 to 4/5/20, I would like to know the following:

Number of properties registered for council tax for which backdated business rates registration was applied for

Number of successful applications for backdated business rates registration by property owners who were previously paying council tax.

Number of Covid19 support grants applied for for properties successful in backdating business rate registration

Value of Covid19 support grants paid out to properties which were successful in backdating business rate registration.

Value of refunded council tax for properties successful in changing from council tax to business rate registration.

Many thanks,

Robin Eveleigh

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Atodiad

Dear Mr. Eveleigh

 

I refer to your request for information, which was received on 4^th May,
2020 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The specific information you requested was as follows:

This request relates to small businesses operating as holiday / self
catering accommodation providers.

 

I understand some property owners whose properties have previously been
registered for council tax have, following the announcement of Covid19
support grants for small businesses, been able to successfully apply for
backdated business rates registration, and thus apply for support grants.

 

For the period 16/3/20 to 4/5/20, I would like to know the following:

 

Number of properties registered for council tax for which backdated
business rates registration was applied for –

 

You will need to contact VOA for this information

 

Number of successful applications for backdated business rates
registration by property owners who were previously paying council tax.

 

As above

 

Number of Covid19 support grants applied for for properties successful in
backdating business rate registration

 

Zero

 

Value of Covid19 support grants paid out to properties which were
successful in backdating business rate registration.

 

Zero

 

Value of refunded council tax for properties successful in changing from
council tax to business rate registration.

 

no separate reasons recorded for refunds

 

Yours sincerely

 

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

Dear FOIA,

Thanks for the reply.

I have some additional information concerning this request which suggests some your response is incorrect. For GDPR reasons it would be unethical to place it in the public domain here. Could you please reply with an email address for your FOI office and I'll send you the additional information.

Thanks,

Robin

Yours sincerely,

Robin Eveleigh