Attempted thefts

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Angus Alive fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Angus Alive,

Hope you're well.

I'd like to request some information on the number of attempted thefts the Angus Alive museum has had over the past 10 years.

Can you please provide me with a list of the number of attempted thefts for each year since 2011.

Yours faithfully,

Sophie Barker

angusalive,

Thank you for emailing ANGUSalive. Just to let you know we've received
your email and will get back to you as soon as possible.