Attachments received from Stonewall

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Equality and Human Rights Commission fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Equality and Human Rights Commission,

Correspondence disclosed in response to a previous FOI request ( https://www.whatdotheyknow.com/request/i...) include an email received by someone at EHRC on 12 May 2020 at 16:43 Subject: EHRC and Sector Meetings

It includes three attachments:

- Stonewall response WESC Coronavirus
- Briefing on the care of trans children
- Briefing legal gender recognition in other countries

Please can you disclose these attachments

Yours faithfully,

M Raynard

Information Governance team, Equality and Human Rights Commission

Information request
Our reference: 2574144

dangos adrannau a ddyfynnir