AMES 2019 entry statistics

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Trinity College, Cambridge fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Trinity College, Cambridge,

I am writing to request information on applicants for the Asian and Middle Eastern Studies applicants for the 2018/19 cycle (i.e. applicants for 2019 entry or deferred 2020 entry).

May I know:

- The number of applicants, number of applicants interviewed, number of applicants given offers and the number of applicants placed in the pool at Trinity College for the 2018/19 cycle.

- The GCSE grades of all applicants. If this information is unavailable, then can I instead receive the range of GCSE A* grades

- The scores of each applicant in each section of the AMES admission assessment. If unavailable. May I receive the average scores?

- The language combinations chosen by each applicant (I.e. Arabic and French)

Yours faithfully,

Laura Crawley