Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywJ Easterbrook mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

All the required content of new GCSE and A level courses in all subjects

We're waiting for J Easterbrook to read a recent response and update the status.

Dear Welsh Government,

Please provide me with the data or links containing all the required content of currently available and new GCSE and A- Level courses in all subjects. This is not available in public non-copyrighted form from WJEC 's website. If it is any help this is the link to the English governemnet's equivalent qulaification required content for new GCSE mathematics courses to help show what I am am loking for:
https://www.gov.uk/government/uploads/sy...

Yours faithfully,

J Easterbrook

Llywodraeth Cymru

Dear J Easterbrook,
 
Thank you for your email to the Welsh Government requesting information on
the required content of currently available and new GCSE and A Level
courses in all subjects.  The information you require is published on the
website of Qualifications Wales, the independent regulator for
qualifications in Wales.   Please follow the link below to Qualifications
Wales’ website:
 
[1]http://qualificationswales.org/qualifica...
 
I hope you find this information of use.
 
 
Kind regards,
 
Alison.
 
 
Alison Rees
Education and Public Services Group/Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Welsh/Government/Lywodraeth Cymru
Cathays Park, Cardiff / Parc Cathays, Caerdydd
Tel: 03000 257863
Email: [email address]
 
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

References

Visible links
1. http://qualificationswales.org/qualifica...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywJ Easterbrook mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.