All Council Owned Commercial Properties within Stevenage Borough Council

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Stevenage Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Stevenage Borough Council,

Please can you provide me with the following information under the
Freedom Of Information Act 2000:-

(a) addresses and rateable values of all commercial properties that are currently owned by Milton Keynes Borough Council.

Yours faithfully,

Chris Johns