Algorithm design for Welsh A Level and GCSE results 2020

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Qualifications Wales,

Please could you disclose to me the algorithm design specification that was used to develop the software that designed to award A Level and GCSE grades this year?

Please disclose the design documentation, including the associated Equality Impact Assessment - in what ever form it takes - that would necessarily have been written and created before starting software development.

Yours faithfully,

Alison Harding

enquiries, Cymwysterau Cymru

Thank you for your e-mail.

Your enquiry will be forwarded to a relevant member of the team who will
provide a response at the earliest possible opportunity.

If your communication relates to results / appeals for summer 2020, please
refer to WJEC’s results helpline on:
029 2105 5441 or e-mail [email address].

In the meantime, you may find answers or support for your enquiry on our
website.
https://www.qualificationswales.org/engl...

Diolch am eich e-bost.

Bydd eich ymholiad yn cael ei anfon ymlaen at aelod perthnasol o'r tîm a
fydd yn rhoi ymateb cyn gynted â phosibl.

Os yw eich cyfathrebiad yn ymwneud â chanlyniadau/apeliadau ar gyfer haf
2020, cysyllwch â’r llinell gymorth canlyniadau CBAC ar:
029 2105 5441 neu e-bostiwch [email address].

Yn y cyfamser, efallai y cewch atebion neu gefnogaeth i'ch ymholiad ar ein
gwefan.
https://www.qualificationswales.org/cymr...

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

Dear Alison

Thank you for your Freedom of Information request received today. Please note that Qualifications Wales do not hold the specification designs for the algorithms. These were developed and applied by WJEC. Our approval of the standardisation models used in the award of A-Level grades was against criteria that we had published and was based on evidential data presented by the WJEC on the different model options available.

The methods reports published by the WJEC present a summary of how grades were calculated:

https://www.wjec.co.uk/home/summer-resul...

We can however provide information on equalities impact assessments undertaken by Qualifications Wales. We will respond to this request within 20 working days.

You may also find the information that we have published about A level results useful:

https://www.qualificationswales.org/engl...

Yours sincerely,

Helen Murray
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager
Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales
Ffôn/Tel: 01633 373 223
E-bost/E-mail: [email address]

                                                                                                                          
 
            
 
Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the organisation cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachments.

dangos adrannau a ddyfynnir

Helen Murray, Cymwysterau Cymru

2 Atodiad

Dear Alison,

Further to my e-mail of 24th August, please find a response to your request for information.

Kind regards,

Helen Murray
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Manager
Cymwysterau Cymru / Qualifications Wales
Ffôn/Tel: 01633 373 223
E-bost/E-mail: [email address]

                                                                                                                          
 
            
 
Ni ellir dal Cymwysterau Cymru yn gyfrifol am gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni, a fynegir. Os derbyniwyd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i’r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu’r neges. Er bod Cymwysterau Cymru yn gwneud pob ymdrech i warchod ei strwythur TG yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw ffeiliau a dderbynnir â feirws ynddynt. Cynghorwn bob derbynnydd i archwilio unrhyw atodiadau am feirws.

Qualifications Wales cannot be held responsible for the content of this e-mail as it may reflect the sender’s personal view and not that of the organisation. Should you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and do not disclose, copy or distribute it. While Qualifications Wales takes care to run anti-virus software on all servers and workstations, the organisation cannot be held responsible for any infected files that are received. It is advisable for all recipients to virus scan any file attachments.

dangos adrannau a ddyfynnir