AHP staffing

Phil Wareham made this Rhyddid Gwybodaeth request to Ealing Primary Care Trust (PCT)

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Ealing Primary Care Trust (PCT) fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ealing Primary Care Trust (PCT),

Locum agency spend from Jan - Sept 2011 for the following areas :

Physiotherapists
Occupational Therapists
Speech and language therapists

Yours faithfully,

Phil Wareham