Agency Staff Spend 2017/18

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Aquinas College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Aquinas College,

Could you provide a breakdown of agency spend for September 2017 to date split by Lecturers, Assessors and ALS please. Could you provide the breakdown by individual agency please?

Yours faithfully,

Claire B