Agency Staff Spend 2017/18

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai St Charles Catholic Sixth Form College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear St Charles Catholic Sixth Form College,

Could you provide a breakdown of school agency spend for September 2017 to date split by Lecturers, Assessors and ALS . Could you provide the breakdown by individual agency please?

Yours faithfully,

Claire B